Standard

F.C.I. – Standard Nr. 144 / 09.07.2008 / D

Fajta: Német Boxer
Származási ország: Németország
F.C.I. besorolás: 2 csoport – 2.1 szekció – Molosserek és dog típusú kutyák munkavizsgával

Rövid történet:
A boxer közvetlen elődjének a kicsi, illetve brabanti „bikaharapó”-t tartják. Ezen kutyák tenyésztése többnyire a vadászok kezében volt, akiknek ezek a kutyák a vadászatban segítettek. Feladatuk az volt, hogy a hajtókutyák által felhajtott vadat megfogják és tartsák, amíg a vadász a zsákmányt megölte. Ehhez a feladathoz a kutyáknak lehetőleg széles pofájának kellett rendelkezni széles fogállással, hogy rendesen tudjon fogni és tartani. Minden „bikaharapót” melyek a feladatra a legjobb jegyeket hordozták, továbbtenyésztésbe fogták, mely tevékenység kezdetben csak a használhatóságot célozta. Így történt a tenyésztési kiválasztás is, amely egy széles pofájú és visszahajló orrcsúcsú kutyát helyezett előtérbe.

Általános megjelenés:
A boxer középtermetű, sima szőrű, zömök kutya, amely rövid négyzetes testtel és erős csontozattal rendelkezik. Izomzata száraz, erőteljesen fejlett és plasztikusan kiemelkedő. Mozgása élénk, erőteljes és nemes. A boxer sem esetlen, sem nehézkes, sem könnyű,
sem szellős testű nem lehet.

overdose

Fontos méretarányok:

 • A törzs hossza: marmagasság.
  A törzs négyzetes, azaz a határoló vonalak, vagyis egy vízszintes vonal a hátat és egy-egy függőleges vonal a szügycsúcsot ill. az ülőcsont kiálló részét érintve négyzetet alkotnak.
 • Mell mélység : marmagasság.
  A mell a könyökmagasságig ér. A mellmélység a marmagasság fele.
 • Az orrnyereg hossza:
  a fej hossza. Az agykoponya hosszához képest az arány 1: 2 (az orrcsúcstól a belső szemzugig illetve a belső szemzugtól a nyakszirtcsontig).
 • Fej :
  A boxer jellegét a feje határozza meg, a testhez képest arányos méretűnek kell lennie, sem szent_radvari_janet4könnyű, sem nehéz nem lehet. A fangja lehetőleg széles és erőteljes legyen. A fej szépségét a fang és az agykoponya közötti harmonikus méretaránya határozza meg. Függetlenül attól, hogy a fejet milyen irányból is szemléljük, akár szemből, akár felülről, akár oldalról, a fangnak minden esetben megfelelő arányban kell lennie az agykoponyához képest, azaz sohasem tűnhet túl kicsinek. Száraznak, tehát redőmentesnek kell lennie. Természetszerűleg képződnek ugyan redők az agykoponyán a fülek állításakor vagy,- ha a fület nem vágták -, úgy fokozott figyelem esetén. Az orrgyöktől kétoldalt lefelé futó ráncok mindig körvonalazódnak. A sötét színű maszk a fangra korlátozódik és a fej színétől egyértelműen el kell különülnie annak érdekében, hogy az arc ne tűnjön sötétnek.
 • Koponya:
  Az agykoponya lehetőleg karcsú és szögletes lboxer_skullegyen. Enyhén ívelt, sem gömbölyű rövid, sem lapos és nem túl széles. A homlokbarázda csak gyengén körvonalazott, különösen a szeme között nem lehet túlzottan mély.
 • Stop:
  A homlok egyértelmű kiugrást képez az orrgyökhöz képest. Az orrgyök nem lehet bulldogszerűen a homlokba beágyazódva, de kifejezettnek kell lennie.
 • Pofa:
  A pofák az erőteljes állkapocsnak megfelelően fejlettek, anélkül azonban, hogy hangsúlyozottan kiemelkednének. Enyhe ívvel csatlakoznak a fanghoz.
 • Fang:
  A fang erőteljesen kialakult a három térdimenzióban, tehát sem spicces, sem keskeny, sem rövid, sem lapos nem lehet. Alakját befolyásolja az állkapcsok formája, a szemfogak elhelyezkedése és az ajkak formája. A szemfogaknak egymáshoz képest minél messzebb kell elhelyezkedniük és elég hosszúaknak kell lenniük, melynek köszönhetően a fang elülső része szélessé, szinte négyzetessé válik és az orrgyökkel tompa szöget képez. Elől a felső ajakszél az alsó ajakszélen helyezkedik el. Az alsó állkapocs felfelé ívelt része és az alsó ajak, azaz az áll, feltűnően nem nyúlhat túl előre a felső ajakon, még kevésbé tűnhet el azonban az alatt, ellenkezőleg, úgy elűlről, mint oldalról jellegzetes képet kell mutatnia. A fang és az alsó állkapocs metszőfogai zárt fang esetén sem lehetnek láthatóak, mint ahogy zárt fang esetén a boxer nyelve sem látszódhat. A felső  ajakrés jól látható.
 • Ajkak:
  Az ajkak teszik teljessé a fang alakját. A felső ajak vastag és duzzadt, kitölti azt az üreget, amely a hosszabb alsó állkapocs miatt keletkezik, miközben az alsó állkapocs metszőfogain nyugszik.
 • Orr:
  Az orr széles és fekete, enyhén pisze, tág orrlyukakkal. Az orr csúcsa kissé magasabban helyezkedik el, mint az orrgyök.

karcsi

 • Fogazat:
  Az alsó állkapocs túlnyúlik a felső állkapcson és enyhén felfelé ívelt. A kutya előreharap. A felső állkapocs szélesen indul ki az agykoponyából és előrefelé csak kismértékben csökken. A fogazat erőteljes és egészséges. A metszőfogak egyenes vonal mentén minél szabályosabban helyezkednek el. A szemfogak távol helyezkednek el egymástól és megfelelő mérettel rendelkeznek.
 • Szem:
  A sötét szem nem lehet sem túl kicsi, sem kiugró illetve mélyen ülő. A kifejezés energiáról és intelligenciáról tanúskodik, nem lehet fenyegető vagy szúrós. A szemhéjszéleknek sötét színűeknek kell lenniük.
 • Fül:
  Természetesen hagyott fül. A fül mérete megfelelő, inkább kicsi mint nagy, vékony tapintású; szent_radvari_marcsiegymáshoz képest távol elhelyezkedő, az agykoponya legmagasabb pontján oldalt tűzött, nyugalmi helyzetben a pofán nyugszanak. Amikor a kutya figyel, a füleknek egyértelmű redővel előre kell esniük.
  Hibák:
  Hiányosságok a nemesség és a kifejezés tekintetében, sötét arckifejezés, pincsi – vagy bulldogfej, tajtékzás, fogak vagy a nyelv mutatása, túl spicces vagy túl könnyű fang, visszaeső orrnyereg, bor – vagy felálló orr, világos püffedt orr, szúrós tekintet, nem pigmentált bor, rózsafül, ferde alsó állkapocs, ferde fogsor, gyenge
  fogak, betegség következtében alkalmatlan fogazat.
 • Nyak:
  A felső vonal elegáns ívvel fut a tarkó kifejezetten megjelölt kezdetétől a marig. Megfelelő hosszúságúnak, kereknek, erőteljesnek, izmosnak és száraznak kell lennie.
  Hibák:
  Túl rövid, túl vastag, lebernyeges nyak.
 • Mellső rész:
  Szemből nézve az mellső  lábaknak  egyenesnek, egymáshoz viszonyítva párhuzamosnak és erős csontozatúaknak kell lenniük.
 • Váll:
  Hosszú, és ferde, szorosan csatlakozik a törzzsel, ne legyen túl izmos. szentradvari_franklin2
 • Felkar:
  Hosszú, a lapockához képest derékszöget képez.
 • Könyök:
  Ne nyomódjon a mellkashoz sem erősen, sem elálló ne legyen.
 • Láb:
  Egyenes, hosszú és száraz izomzatú.
 • Mellső lábtő-ízület:
  Erőteljes, egyértelműen jelölt, de nem túlzottan kiálló.
 • Mellső lábközép:
  Rövid, szinte függőlegesen helyezkedik el a talajhoz képest.
 • Mancs:
  Kicsi, kerek, zárt, vastagon párnázott, kemény talppal. Macskamancs.
  Hibák:
  “francia állás”, laza váll, laza könyök, gyenge mellső lábtő-ízület, nyúlmancs, lapos, terpesztett mancsok.
 • Törzs:
  Négyzetes. A törzs zömök, egyenes lábakon nyugszik.
 • Mar:
  Legyen kifejezett.
 • Hát:
  Legyen az ágyékkal együtt rövid, feszes, egyenes, széles és erős izomzatú.
 • Far:
  Enyhe esésű, lapos ívelésű  és széles. A medence hosszú és főleg a szukáknál széles.
 • Mellkas:
  Mély, a könyökig érő. A mell mélysége a marmagasság fele. Jól kialakult mell. A bordák jó ívelésűek,de nem hordószerűen kerekek, messze hátranyúlóak.
 • Alsó vonal:
  Elegáns lendülettel húzódik hátra. Rövid, feszes ágyék, enyhén felhúzva.
  Hibák:
  Túl széles és alacsony szügy, lógó törzs, pontyhát, lógó hát, sovány hát, hosszú, keskeny, erősen besüllyedt ágyék, gyenge kapcsolat a farral, ívelt ágyékrész,
  csapott far, szűk medence, lógó has.
 • Hátsó rész:
  Rendkívül izmos, az izomzat sziklakemény és plasztikusan kiemelkedő. A hátsó lábak hátulról nézve egyenesek.
 • Felső comb: Hosszú és széles. A csípő – és térdízületi szög minél tompább.
 • Térd: Alaphelyzetben oly mértékben nyúljon előre, hogy a csípődudortól a talajra fektetett függőlegest még érintse.
 • Alsó comb: Nagyon izmos.
  Ugróízület:
  Erőteljes, kifejezett,  de nem kiálló. Kb. 140 fokos szögű.
 • Hátsó lábközép:
  Rövid, a talajhoz képest enyhe (95-100 fokos szögű) lejtéssel.
 • Mancs: A mellső mancsnál kissé hosszabb. Zárt, vastagon párnázott, kemény talppal.
  Hibák:
  Gyenge izomzat. Kis vagy nagy szögállású hátsó láb. Ó-láb, hordóláb, lőcslábúság, szűk térdízület, farkas karom, nyúlmancs, lapos, terpesztett mancs.
 • Farok:
  Természetesen hagyott farok. A farok-tűzés inkább magas.
  Hiba:
  Mély tűzés.
 • Lábak és mozgás:
  Élénk, erőteljes és nemes.
  Hibák: Kacsázás, nem szellős, poroszkálás, merevség.
 • Bőr:
  Száraz, rugalmas, redőzetlen.
 • Szőrzet:
  Rövid, kemény, fényes és testhez simuló.
  Szín: Sárga vagy csíkos. szentradvari_franklin
  A sárga különböző árnyalatai fordulnak elő a világos-sárgától a sötét szarvas-vörösig, de a közepes színezetűek a legszebbek
  (vörösessárga). Fekete maszk. A csíkozott változatok a fenti fokozatok szerinti
  sárga alapon sötét vagy fekete, a bordák irányában elhelyezkedő csíkozásúak. Az
  alapszínnek és a csíkozásnak egymástól világosan el kell különülni. A fehér
  jegyeket nem kell alapvetően kizárni, ezek igen szépek lehetnek.

  Hibák:
  A fangon túlnyúló a maszk. Egymáshoz túl közel elhelyezkedő vagy csak
  helyenként felismerhető csíkok. Piszkos alapszín. Egymással keveredő színek.
  Nem tetszetős fehér jelek, mint pl. a teljesen vagy féloldalasan fehér fej. Eltérő
  színek vagy olyanok, melyek alapszínét egy harmadnál nagyobb részben
  helyettesíti fehér.

 • Méret:
  A martól a könyök mellett a talajig mérve.
  Kan:
  57 – 63 cm
  Szuka:
  53 – 59 cm
  Súly:
  Kan: 30 kg felett (kb. 60 cm-es marmagasság esetén)
  Szuka: kb. 25 kg (kb. 56 cm-es marmagasság esetén)
  Megjegyzés: A kanoknak két, egyértelműen normálisan fejlett herével kell rendelkezniük,
  amelyek teljes terjedelmükkel a herezacskóban helyezkednek el.

  Viselkedés és jellem:
  A boxernek erős idegzetűnek, öntudatosnak, nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie. Lénye a legnagyobb fontossággal bír és a leggondosabb bánásmódot igényli. A gazdájával és az egész házzal szemben tanúsított ragaszkodása és hűsége, őrző-védőként mutatott ébersége és rettenthetetlen bátorsága régóta híres: ártalmatlan a családban, de bizalmatlan idegenekkel szemben, játék közben derűs, barátságos vérmérsékletű, de komoly helyzetben nem ismer félelmet. Az alárendeltségre való hajlandóságának, vakmerőségének és bátorságának, természetes keménységének és szaglásának köszönhetően könnyen képezhető. Igénytelensége és tisztasága miatt egyformán kellemes és értékes a családban, őrző-védő vagy munkakutyaként. Jelleme becsületes, nem hamis és alattomos, előrehaladott (idősebb) korában sem.
  Hibák:
  agresszivitás, rosszindulat, alattomosság, megbízhatatlanság, alacsony vérmérséklet, gyávaság.